Поверителност и лични данни

Сигурност и поверителност на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Тази Декларация за Поверителност влиза в сила веднага за Потребители, използващи услугите на Уебсайта. 

SPARKLY.BG  („ние“ или „нас“) уважава Вашия личен живот и се ангажира да го предпазва в съответствие с тази Декларация за Поверителност. Тази декларация описва:

– видовете информация, които ние събираме при достъп и използване на нашия Уебсайт –https://sparkly.bg и другите онлайн услуги (заедно наричани „Услугите“); и

– практиките ни за събиране, използване, поддържане, опазване и разкриване на тази информация.

Тази Декларация се отнася само за информацията, която събираме чрез нашите Услуги, както и в електронните съобщения изпратени чрез или във връзка с нашите Услуги.

Дефинициите на понятията в тази Декларация за Поверителност са реферирани от Общите Условия на Уебсайта на SPARKLY.BG.

SPARKLY.BG се стреми да предложи на своите посетители и Потребители многото предимства на интернет технологиите и да се осигури интерактивно и персонализирано преживяване. За тези цели, ние, от може да използваме лични идентифициращи данни – например Вашето име, електронна поща, адрес, телефонен номер и др., които са предмет на настоящата Декларация за Поверителност. Ние, не толерираме спама, затова никога няма да продадем, заменим или дадем под наем Вашите имейл адреси на неупълномощени трети страни.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СИ?

има право да събира и използва информация от и относно Потребителите си. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта. SPARKLY.BG събира и използва информацията за целите, предвидени в Общите Условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя и запознаването му с новите функционалности на Уебсайта.

Събираме два вида информация от и за Потребителите ни, включваща информация

– чрез която можете да бъдете идентифицирани; и/или

– за Вашата интернет свързаност, устройството, което използвате за да използвате Услугите и детайлите за употребата (напр. за Вашия Интернет Доставчик).

Информацията, която събираме чрез нашите Услуги може да включва:

 – Цялото Ви име, имейл адрес, адрес, пощенски код и друга информация, която можете да предоставите в профила си, като например пол, мобилен телефон и други.

 Ние събираме тази информация, за да изпълним договора за покупко продажба на продукти от Уебсайта.

  – Предпочитания: Вашите предпочитания и настройки, като часова зона и език;

 Ние събираме тази информация за да Ви предоставим по-добро потребителско преживяване.

– Вашето Съдържание: Информацията, която предоставяте чрез нашите Услуги, включително публикуване на ревю или оценка на даден продукт.

Ние събираме тази информация, за да сме сигурни, че спазвате нашите Насоки за Съдържание.

– Съобщения: Между нас и Вас, чрез използване на Услугите;

 Ние събираме тази информация, за да подобряваме нашите Услуги и да следим представянето на нашите служители.

 – Публикации: Можете и да предоставите информация (харесвания, оценки, рецензии, картинки, снимки, съобщения, коментари и др.), която да бъде публикувана или показвана на публично достъпни части от Услугите или предадена към други Потребители на Услугите или трети страни;

Ние събираме тази информация, за да модерираме и контролираме спазването на добрия тон и спазването нашите Общи Условия, при публикуването на такава информация.

 – Информация за транзакции: Ако правите транзакции или покупки чрез Услугите, можем да събираме и съхраняваме информация за Вас с цел да обработим исканията и автоматично да попълваме формулярите при следващи транзакции;

 Ние събираме тази информация, за да обработим Вашите поръчки и да изпълним нашите договорни отношения.

 

КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ? 

 Както повечето уебсайтове, SPARKLY.BG събира информация автоматично, както и чрез използването на електронни инструменти, които могат да бъдат видими за нашите посетители и Потребители. Например можем да запишем името на Вашия Интернет Доставчик или да използваме „бисквитки“ за да разпознаем и запазим информацията за Вашите посещения.  

КАКВО ПРАВИМ С ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ?

 Подобно на други уебсайтове, ние събираме информация, за да разширим възможностите Ви при посещенията Ви и да Ви доставим персонализирано съдържание. Ние уважаваме Вашия личен живот и няма да споделяме информацията Ви с никого, освен в случаи, когато това не се окаже наложително.

 Обобщената информация и информацията, по която не можете да бъдете идентифицирани може да бъде използвана по много начини. Например, SPARKLY.BG може да комбинира информация относно навиците Ви при използване на Уебсайта с подобна информация от други Потребители, с цел повишаване качеството на Услугите (например за да научим, кои страници се посещават най – често или кои функции са най – атрактивни). Тази информация не включва лична информация, по която да можете да бъдете разпознати и не позволява на никой да Ви разпознае. Можем да използваме лична, информация, събрана от Уебсайта, чрез която можете да бъде идентифицирани, с цел да комуникираме с Вас относно предпочитанията Ви за персонализация; нашите Общи Условия и Декларация за Поверителност; услуги и продукти предлагани от и чрез Уебсайта; и във връзка с други теми, към които смятаме, че бихте проявили интерес. Личната информация, събирана от SPARKLY.BG, чрез която можете да бъдете идентифицирани, може да бъде използвана за други цели, включително, но не само: администрацията на Уебсайта, отстраняване на проблеми, обработката на транзакции, сключени онлайн и други връзки с Вас. Някои трети страни, които предоставят техническа поддръжка за работата на Уебсайта – например нашият доставчик на Уеб хостинг – могат да имат достъп до такава информация. Ние ще използваме Вашата информация, само както е позволено от закона. Можем да разкриваме информацията Ви в отговор на решението на даден съд, в други случаи, когато това се изисква от приложимото право, във връзка със събирането на вземания от Вас към нас и/или на правоприлагащите органи, когато сметнем това за целесъобразно или необходимо. Моля, имайте предвид, че в такива случаи, не можем да Ви предоставим известие, преди самото разкриване.

 РАЗКРИВАНЕ

SPARKLY.BG няма да прехвърля информация за вас на трети страни с цел предоставяне или улесняване на рекламирането от трети страни към вас. Няма да продаваме информация за вас на трети страни.

Може да споделяме информация за профила Ви с трети страни при някои обстоятелства, включително: (1) с вашето съгласие; (2) до доставчик на услуги или партньор, който отговаря на нашите стандарти за защита на данните; (3) когато имаме добросъвестно убеждение, че това се изисква от закона, например при призовка или друг съдебен процес; (4), когато имаме добросъвестно убеждение, че това ще помогне да се предотврати непосредствената вреда на някого.

Ако искаме да споделим информацията ви в отговор на правен процес, ние ще ви уведомим, за да я оспорите (например, като потърсите намеса на съда), освен ако не ни е забранено от закона или вярваме, че това може да застраши други страни. Ще се противопоставим на искания за информация относно потребителите на нашите услуги, за които смятаме, че са неправомерни.

Някои трети страни, които предоставят техническа поддръжка за работата на нашия уебсайт – нашата уеб хостинг услуга например – може да имат достъп до тази информация.

 

ДОСТЪП И КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ.

Предприемаме разумни стъпки за да записваме точно личната информация, която ни предоставяте, както и всички нейни последващи актуализации.

Съветваме Ви да прегледате, актуализирате и поправите личната информация, която поддържаме за Вас. Може да поискате да изтрием Ваши лични данни, които са неточни, непълни, без значение за законни цели или такива, които се обработват по начин, който нарушава приложимите законови изисквания

 

СИГУРНОСТ: КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ? 

Въвели сме подходящи мерки под формата на различни технически, физически и други средства, включително, но не само, средства, за охрана на нашите електронни системи и бази данни, ключалки, шкафове, каси, различни устройства и системи за контрол на достъпа, пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Тези средства целят да подобрят целостта и сигурността на личната информация, която събираме и поддържаме. Въпреки това, моля имайте предвид, че дори най-добрите мерки за сигурност не могат да гарантират за пълната елиминация на всички рискове. Ако научим за каквото и да е нарушение, проникване или опасност за нашите системи за сигурност, ще Ви уведомим по електронен път, така че да могат да се вземат навременни предпазни мерки. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тази Декларация за Поверителност e в сила докато на бъде прекратена от някоя от страните. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани с тази Декларация за Поверителност, Вие трябва да прекратите използването на Уебсайта SPARKLY.BG. Ако сте недоволни от SPARKLY.BG, съдържанието или които и да е условия, декларации или политики, единствената Ви възможност е да спрете да използвате Уебсайта. SPARKLY.BG запазва правото си да прекрати или временно да спре достъпа Ви до Уебсайта, или части от него, без предупреждение, ако по наше усмотрение преценим, че употребата им е в нарушение на някое приложимо право или вредна за нашите интереси, интересите на други лица или организации или ако SPARKLY.BG вярва, че употребата им е в нарушение на тази Декларация за Поверителност или Общите Условия.

 ПОВЕРИТЕЛНОСТТА ЗА ДЕЦА

SPARKLY.BG не събира съзнателно личната информация на деца под 13-годишна възраст. Ако научим, че притежаваме лична информация за дете под 13-годишна възраст, ние ще изтрием тази информация от нашите сървъри. SPARKLY.BG насърчава родителите да влизат онлайн със своите деца.

 ПРОМЕНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ 

SPARKLY.BG запазва правото си да променя тази Декларация за Поверителност по всяко време. Моля периодично проверявайте тази страница за промени. Използването на услугите след такива промени или изменения в Декларацията за Поверителност следва да бъде счетено за изрично приемане на променената/изменената Декларация за Поверителност и съгласие да бъдете обвързани с тази променена/изменена Декларация за Поверителност. Информацията, събрана преди направената промяна да е влязла в действие, ще бъде използвана съгласно правилата и законите, които са били приложими по времето, когато информацията е била събрана.

 ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящата Декларация за Поверителност и използването на Уебсайта се уреждат от българското право. Ако възникне спор относно тази Декларация за Поверителност, ние се съгласяваме да се опитаме да го разрешим с помощта на съгласуван медиатор в София, България. Всички разходи и такси, различни от адвокатските разноски, свързани с медиацията следва да се поемат по равно между страните. Ако достигането на взаимно приемливо решение, чрез медиация, се окаже невъзможно, SPARKLY.BG се съгласява спорът да се отнесе до Софийския Районен Съд.

 АВТОРСКИ ПРАВА.

Авторските права за Уебсайта са собственост на SPARKLY BG.

Текстовете, графиките, снимките, анимациите, видеото и клиповете, видими на Уебсайта са обекти на авторско право и част от интелектуалната собственост на SPARKLY BG. Някои от гореспоменатите, намиращи се на страниците на трети страни, могат да бъдат собственост на тези трети страни. В никакъв случай, тези не могат да бъдат възпроизвеждани, използвани, представяни или предоставяни без даденото изрично писмено съгласие от страна на SPARKLY BG или дадената трета страна. Всякакво разпространение на файлове, придобити от Потребителите съгласно Общите Условия на Уебсайта, или части от такива файлове, представлява нарушение на съответните закони за защита на интелектуалната собственост и се преследва от закона.

Нищо от съдържащото се на уебсайта нe може да се счита за даващо лиценз или право на използване, като търговска марка, без предварителното изрично писмено съгласие на SPARKLY BG.

 ДРУГИ

SPARKLY BG се управлява, контролира и администрира изцяло в София, България.

Ако използвате Уебсайта на SPARKLY.BG извън тази юрисдикция, моля имайте предвид, че прехвърляте личната си информация към SPARKLY.BG в България и, използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате с преноса на данни, както и да спазвате приложимото право по отношение на използването на Уебсайта и споразуменията Ви с нас.

Това изявление и политиките, очертани в настоящата Декларация за Поверителност не са предназначени да създадат и не създават никакви договорни или други законови права от името на която и да е от страните.

SPARKLY.BG може да предостави превод на Българската версия на тази Декларация за Поверителност на други езици. Вие разбирате и се съгласявате, че преводът на Декларацията за Поверителност на други езици би бил единствено за Ваше удобство и, че Българската версия следва да урежда правата и задълженията Ви. В случай на несъответствия между Българската версия на Декларацията за Поверителност и някой от преводите, то Българската версия следва да има приоритет.

КОНТАКТ

 Ако смятате, че SPARKLY.BG не спазва настоящата Декларация за Поверителност, ако искате да зададете въпрос, да изпратите оплакване във връзка с Уебсайта или Услугите на SPARKLY.BG или ако искате да получите повече информация относно Услугите, моля свържете се с SPARKLY.BG по един от следните начини:

e-mailsparklybg.info@gmail.com

телефон: +359 885 122 467